Visuotinio narių susirinkimo sprendimai

2020 05 06 Visos aktualijos 2020 05 06

2020.04.24 įvyko Šeimos kredito unijos pakartotinis eilinis visuotinis narių susirinkimas. Žemiau pateikiame susirinkime priimtus sprendimus:

 

 1. Patvirtinti Valdybos ataskaitą.
 2. Patvirtinti Paskolų komiteto ataskaitą.
 3. Patvirtinti Vidaus audito tarnybos ataskaitą.
 4. Patvirtinti ŠEIMOS KREDITO UNIJOS 2019 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinį:
  1. Pelną paskirstyti (nuostolius dengti) pagal pateiktą nutarimo projektą. Atsižvelgiant į tai, kad pasibaigus finansiniams metams (2019 m.) kitų finansinių metų (2020 m.) pradžioje kredito unijos nepaskirstytojo rezultato ir grynojo metinės veiklos rezultato suma yra teigiama (pelnas), 2019 m. gautas ŠEIMOS KREDITO UNIJOS veiklos 71,41 tūkst. eurų pelnas paskirstomas taip:
   1. padengiami ankstesniųjų metų nuostoliai – 68,20 tūkst. eurų;
   2. nukreipiama į privalomąjį rezervą – 3,21 tūkst. eurų;
   3. atsargos kapitalas – 2,31 tūkst. eurų.
 5. Patvirtinti 2020 metų kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatą pagal trijų metų verslo planą: pajamos 2 077 765,05 Eur, išlaidos 1 923 443,57 Eur).
 6. Valdybos nariais naujai kadencijai išrinkti:
  1. Žygimantą Valį;
  2. Justą Sakavičių;
  3. Mantą Šveinauską.
  4. Neringą Viščiulytę.
  5. Taurimą Valį.
 7. Valdybos pirmininku naujai kadencijai išrinkti Žygimantą Valį.
 8. Suteikti įgaliojimus visai kadencijai valdybai priimti sprendimus dėl disponavimo kredito unijos turtu ir ilgalaikio turto įsigijimo, ilgalaikių paskolų paėmimo ir suteikimo, laidavimo ar garantavimo už kitų asmenų prievoles, jeigu turto vertė ar sandorių suma viršija 1/10 kredito unijos nuosavo kapitalo.
Patiko thumb_up_alt Nepatiko thumb_down_alt

Susiję straipsniai

Susiję straipsniai keyboard_arrow_right

keyboard_arrow_left
keyboard_arrow_right