Apyvartinių lėšų kreditas yra skirtas smulkaus ir mikro verslo greitų apyvartinių lėšų papildymui. Tam, kad įmonė galėtų gauti kreditą apyvartinėms lėšoms.