Ženklo struktūra

Ženkl sudaro logotipas ir unikalus užrašas ŠEIMOS KREDITO UNIJA, todl naudoti original skaitmenin fail yra privaloma. Siekiant geresnio skaitomumo ženkl iliustruoja nematomas tinklelis, kad bt išvengta bet koki element terpimo, kurie nra ženklo dalis.

 

Šeimos kredito unija logo

Minimalus ženklo dydis

Siekiant išlaikyti teksto skaitomumą spaudoje privaloma naudoti ne mažesnį kaip 6 mm ženklo aukštį. Internete ženklo aukštis neturi būti mažesnis nei 17 px.

  Šeimos kredito unija logo