Atviras kreditų fondas 3 yra finansinė priemonė, skirta kredito gavėjų investicijoms finansuoti ir (arba) apyvartinio kapitalo trūkumui papildyti, jeigu toks finansavimas yra susijęs su kredito gavėjo naujos veiklos pradėjimu arba esamos veiklos palaikymu, stiprinimu ar plėtra. Net 75 proc. šio produkto dengia INVEGA, o likusius – Šeimos Kredito Unija.