local_phone

Paslaugų įkainiai

Kredito unijos viduje į savo sąskaitą (kredito unijoje)

0,00

Kredito unijos viduje į savo sąskaitą (internetu)

0,00

Kredito unijos viduje į kito kliento sąskaitą (kredito unijoje)

0,43 Eur

Kredito unijos viduje į kito kliento sąskaitą (internetu)

0,19 Eur

Į kitą kredito uniją, kuri yra LCKU narė (kredito unijoje)

0,58 Eur

Į kitą kredito uniją, kuri yra LCKU narė (internetu)

0,19 Eur

Į kitas Lietuvoje arba kitose EEE šalyse veikiančias kredito įstaigas, neskubus (skyriuje)

0,58 Eur

Į kitas Lietuvoje arba kitose EEE šalyse veikiančias kredito įstaigas, neskubus (internetu)

0,19 Eur

DĖMESIO: Atidžiai patikrinkite, ar teisingai nurodėte sąskaitos numerį. Mokėjimo operacija yra vykdoma pagal Jūsų nurodytą gavėjo sąskaitos numerį. Neteisingai nurodžius sąskaitos numerį, piniginės lėšos gali būti įskaitytos į kito kliento sąskaitą, net jei gavėjo pavadinimas nurodytas teisingai.

Lėšos, gautos iš kitos savo sąskaitos kredito unijoje, eurais

0,00 Eur

Lėšos, gautos kredito unijos viduje, eurais

0,00 Eur

Lėšos, gautos iš kitų kredito unijų, kurios yra LCKU narės, eurais

0,06 Eur

Lėšos, gautos iš kitų Lietuvoje veikiančių kredito įstaigų, eurais

0,06 Eur

Lėšos, gautos pagal pervedimą eurais iš EEE šalių

0,06 Eur

Lėšos, gautos pagal pervedimą eurais ne iš EEE šalių

1,45 Eur

Sąskaitos atidarymas

0,00 Eur

Sąskaitos tvarkymas

0,00 Eur

Sąskaitos uždarymas

0,00 Eur

Sąskaitos išrašo parengimas (kredito unijoje)

0,00 Eur

 

Grynųjų pinigų išmokėjimas:

 

Iš sąskaitos kredito unijoje

0,50 proc., min. 0,58 Eur

Debeto kortele kredito unijoje

Iki 434,43 Eur/mėn. – 0,00 Eur,

virš 434,43 Eur/mėn. – 1,00 proc.

Kredito kortele kredito unijoje

Iki 434,43 Eur/mėn. – 0,40 Eur,

virš 434,43 Eur/mėn. – 1,00 proc.

Debeto kortele kitų Lietuvoje ar kitose EEE šalyse veikiančių kredito įstaigų bankomatuose

Iki 434,43 Eur/mėn. – 0,00 Eur,

virš 434,43 Eur/mėn. – 1,00 proc.

Kredito kortele kitų Lietuvoje ar kitose EEE šalyse veikiančių kredito įstaigų bankomatuose

1,00 proc., min. 0,29 Eur

Debeto kortele ne EEE šalyse veikiančių kredito įstaigų bankomatuose

2,00 proc., min. 2,03 Eur

Kredito kortele ne EEE šalyse veikiančių kredito įstaigų bankomatuose

2,00 proc., min. 2,90 Eur

Debeto kortele Perlo terminaluose

 Iki 434,43 Eur/mėn. – 0,00 Eur,

virš 434,43 Eur/mėn. – 1,00 proc.

Kredito kortele Perlo terminaluose

1,00 proc., min. 0,29 Eur

 

Grynųjų pinigų įmokėjimas:

 

Į savo sąskaitą (kredito unijoje)*

Iki 4344,30 Eur/mėn. – 0,00 Eur,

virš 4344,30 Eur/mėn. – 0,10 proc.

Į kito asmens sąskaitą*

Iki 4344,30 Eur/mėn. – 0,00 Eur,

virš 4344,30 Eur/mėn. – 0,10 proc.

Į debeto kortelę Perlo terminaluose

0,58 Eur

Į kredito kortelę Perlo terminaluose

0,58 Eur

Išdavimas

0,00 Eur

Aptarnavimas

2,61 Eur

Atnaujinimas

0,00 Eur

Blokavimas

0,00 Eur

Blokavimo panaikinimas

2,90 Eur

Informacija apie likutį (kredito unijoje)

0,14 Eur

Informacija apie likutį (“First Data Lietuva” arba bankomate)

Išdavimas

5,50 Eur

Kredito limito suteikimas

Aptarnavimas

5,50 Eur

Atnaujinimas

5,50 Eur

Blokavimas

0,00 Eur

Blokavimo panaikinimas

4,34 Eur

Informacija apie likutį (kredito unijoje)

0,14 Eur

Informacija apie likutį (“First Data Lietuva” arba bankomate)