2022.04.29 ĮVYKUSIO ŠEIMOS KREDITO UNIJOS PAKARTOTINIO EILINIO VISUOTINIO NARIŲ SUSIRINKIMO SPRENDIMAI

2022 05 02 Visos aktualijos 2022 05 02

1. Patvirtinti Valdybos ataskaitą.

2. Patvirtinti Paskolų komiteto ataskaitą.

3. Patvirtinti Vidaus audito tarnybos ataskaitą.

4.1. Patvirtinti ŠEIMOS KREDITO UNIJOS 2021 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinį.

4.2. Pelną paskirstyti (nuostolius dengti) pagal pateiktą nutarimo projektą:

Atsižvelgiant į tai, kad pasibaigus finansiniams metams (2021 m.) kitų finansinių metų (2022 m.) pradžioje kredito unijos nepaskirstytojo rezultato ir grynojo metinės veiklos rezultato suma yra teigiama (pelnas), 2021 m. gautas ŠEIMOS KREDITO UNIJOS veiklos 286,49 tūkst. eurų pelnas paskirstomas taip: nukreipiama į privalomąjį rezervą – 286,49 tūkst. eurų.

5. Patvirtinti 2022 metų kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatą pagal trijų metų verslo planą: pajamos 3 448 898,19 Eur, išlaidos 3 097 664,44 Eur).

6. Nustatyti metines išmokas (tantjemas) kredito unijos valdybos nariams už 2022 m. pagal pateiktą nutarimo projektą.

7. Patvirtinti naujos redakcijos kredito unijos įstatus pagal pateiktą projektą.

Patiko thumb_up_alt Nepatiko thumb_down_alt

Susiję straipsniai

Susiję straipsniai keyboard_arrow_right

keyboard_arrow_left
keyboard_arrow_right