2023.04.28 ĮVYKUSIO ŠEIMOS KREDITO UNIJOS PAKARTOTINIO EILINIO VISUOTINIO NARIŲ SUSIRINKIMO SPRENDIMAI

2023 05 02 Visos aktualijos 2023 05 02

1. Patvirtinti Valdybos ataskaitą.
2. Patvirtinti Paskolų komiteto ataskaitą.
3. Patvirtinti Vidaus audito tarnybos ataskaitą.
4.1. Patvirtinti ŠEIMOS KREDITO UNIJOS 2022 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinį.
4.2. Pelną paskirstyti (nuostolius dengti) pagal pateiktą nutarimo projektą:
Atsižvelgiant į tai, kad pasibaigus finansiniams metams (2022 m.) kitų finansinių metų (2023 m.)
pradžioje kredito unijos nepaskirstytojo rezultato ir grynojo metinės veiklos rezultato suma yra
teigiama (pelnas), 2022 m. gautas ŠEIMOS KREDITO UNIJOS veiklos 150,60 tūkst. eurų pelnas
paskirstomas taip: nukreipiama į privalomąjį rezervą – 150,60 tūkst. eurų.
5. Patvirtinti 2023 metų kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatą pagal trijų metų verslo planą:
pajamos 4 065 032,97 Eur, išlaidos 3 674 050,35 Eur).
6. Nustatyti metines išmokas (tantjemas) kredito unijos valdybos nariams už 2023 m. pagal
pateiktą nutarimo projektą.
7. Pašalinti iš kredito unijos narių asmenis, kurie nebeatitinka narystės kredito unijoje kriterijaus,
nevykdo savo pareigų arba pažeidžia LR Kredito unijų įstatymą ir kredito unijos įstatus pagal
pateiktą nutarimo projektą (asmenų sąrašą).

Patiko thumb_up_alt Nepatiko thumb_down_alt

Susiję straipsniai

Susiję straipsniai keyboard_arrow_right

keyboard_arrow_left
keyboard_arrow_right