2024.04.24 įvykusio Šeimos kredito unijos pakartotinio eilinio visuotinio narių susirinkimo sprendimai

2024 04 25 Visos aktualijos 2024 04 25

1. Patvirtinti Valdybos ataskaitą.

2. Patvirtinti Paskolų komiteto ataskaitą.

3. Patvirtinti Vidaus audito tarnybos ataskaitą.

4.1. Patvirtinti ŠEIMOS KREDITO UNIJOS 2023 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinį pagal pateiktą projektą.

4.2. Pelną paskirstyti pagal pateiktą nutarimo projektą.

5. Patvirtinti 2024 metų kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatą pagal trijų metų verslo planą: pajamos 5 604 838,43 Eur, išlaidos 4 999 413,13 Eur).

6. Nustatyti metines išmokas (tantjemas) kredito unijos valdybos nariams už 2023 m. ir 2024 m. pagal pateiktą nutarimo projektą.

7.1. Valdybos nariu naujai kadencijai išrinkti Žygimantą Valį.

7.2. Valdybos nariu naujai kadencijai išrinkti Mantą Šveinauską.

7.3. Valdybos nare naujai kadencijai išrinkti Neringą Viščiulytę – Žostautę.

7.4. Valdybos nariu naujai kadencijai išrinkti Taurimą Valį.

7.5. Valdybos nare išrinkti Raimondą Dumbravienę.

7.6. Valdybos pirmininku naujai kadencijai išrinkti Žygimantą Valį.

8. Suteikti įgaliojimus visai kadencijai valdybai priimti sprendimus dėl disponavimo kredito unijos turtu ir ilgalaikio turto įsigijimo, ilgalaikių paskolų paėmimo ir suteikimo, laidavimo ar garantavimo už kitų asmenų prievoles, jeigu turto vertė ar sandorių suma viršija 1/10 kredito unijos nuosavo kapitalo.

9. Pašalinti iš kredito unijos narių asmenis, kurie nebeatitinka narystės kredito unijoje kriterijaus, nevykdo savo pareigų arba pažeidžia LR Kredito unijų įstatymą ir kredito unijos įstatus pagal pateiktą nutarimo projektą (asmenų sąrašą).

Patiko thumb_up_alt Nepatiko thumb_down_alt

Susiję straipsniai

Susiję straipsniai keyboard_arrow_right

keyboard_arrow_left
keyboard_arrow_right