Skelbiami Šeimos kredito unijos visuotinio narių susirinkimo sprendimai

2021 04 30 Visos aktualijos 2021 04 30
ŠEIMOS KREDITO UNIJOS narių dėmesiui!
2021.04.29 įvykusio Šeimos kredito unijos pakartotinio eilinio visuotinio narių susirinkimo sprendimai:
1. Patvirtinti Valdybos ataskaitą.
2. Patvirtinti Paskolų komiteto ataskaitą.
3. Patvirtinti Vidaus audito tarnybos ataskaitą.
4.1. Patvirtinti ŠEIMOS KREDITO UNIJOS 2020 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinį.
4.2. Pelną paskirstyti (nuostolius dengti) pagal pateiktą nutarimo projektą:
Atsižvelgiant į tai, kad pasibaigus finansiniams metams (2020 m.) kitų finansinių metų (2021 m.) pradžioje kredito unijos nepaskirstytojo rezultato ir grynojo metinės veiklos rezultato suma yra teigiama (pelnas), 2020 m. gautas ŠEIMOS KREDITO UNIJOS veiklos 102,13 tūkst. eurų pelnas paskirstomas taip:
• nukreipiama į privalomąjį rezervą – 102,13 tūkst. eurų.
5. Patvirtinti 2021 metų kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatą pagal trijų metų verslo planą: pajamos 2 393 966,20 Eur, išlaidos 2 130 594,83 Eur).
6.1. Paskolų komiteto nariu naujai kadencijai išrinkti Dainių Skrivelį.
6.2. Paskolų komiteto nariu naujai kadencijai išrinkti Justą Markevičių.
6.3. Paskolų komiteto nariu naujai kadencijai išrinkti Luką Sarachanovą.
6.4. Paskolų komiteto pirmininku naujai kadencijai išrinkti Luką Sarachanovą.
7. Nustatyti metines išmokas (tantjemas) kredito unijos valdybos nariams už 2021 m. pagal pateiktą nutarimo projektą.
Patiko thumb_up_alt Nepatiko thumb_down_alt

Susiję straipsniai

Susiję straipsniai keyboard_arrow_right

keyboard_arrow_left
keyboard_arrow_right