ŠEIMOS KREDITO UNIJOS narių dėmesiui!

2019 03 04 Visos aktualijos 2019 03 04

2019.03.27, 15.00 val. adresu: Ulonų g. 5 – 303, Vilnius, šaukiamas eilinis visuotinis ŠEIMOS KREDITO UNIJOS (j.a.k. 302826202, adresas Ulonų g. 5 – 303, Vilnius) narių susirinkimas.

Darbotvarkė:

  1. Stebėtojų tarybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
  2. Valdybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
  3. Paskolų komiteto ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
  4. Vidaus audito tarnybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
  5. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir pelno paskirstymo (nuostolių atlyginimo) tvarkos projekto pristatymas. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas. Nutarimo dėl pelno paskirstymo (nuostolių dengimo) tvarkos priėmimas.
  6. 2019 metų kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas.
  7. Dėl valdybos nario išrinkimo.
  8. Audito įmonės einamųjų 2019 m. ir dviejų ateinančių finansinių metų kredito unijos finansinių ataskaitų rinkinio auditui rinkimas ir lėšų, kurios bus skirtos audito įmonei apmokėti limito nustatymas.
  9. Rizikos vertinimo specialisto pareiginių nuostatų tvirtinimas.
  10. Dėl kredito unijos narių, neatitinkančių narystės kriterijų, pašalinimo.

Pakartotinis susirinkimas (pirminiam neįvykus) šaukiamas 2018.03.29, 15 val. adresu: Ulonų g. 5 – 303, Vilnius.

Su darbotvarkėje numatytų klausimų nutarimų projektais, ataskaitomis bei kitais dokumentais kredito unijos nariai gali susipažinti kredito unijos patalpose, adresu Ulonų g. 5 – 303, Vilnius.  Asmuo, įgaliotas teikti išsamią informaciją apie šaukiamą visuotinį narių susirinkimą, administracijos vadovas Žygimantas Valys, tel. +37060975913, el.p. zygimantas@unija.lt.

Patiko thumb_up_alt Nepatiko thumb_down_alt

Susiję straipsniai

Susiję straipsniai keyboard_arrow_right

keyboard_arrow_left
keyboard_arrow_right