ŠEIMOS KREDITO UNIJOS narių dėmesiui!

2024 03 04 Visos aktualijos 2024 03 04

2024.04.15, 10.00 val. adresu: Ulonų g. 5 – 303, Vilnius, šaukiamas eilinis visuotinis ŠEIMOS KREDITO UNIJOS (j.a.k. 302826202, adresas Ulonų g. 5 – 303, Vilnius) narių susirinkimas.

Darbotvarkė:

1. Valdybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.

2. Paskolų komiteto ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.

3. Vidaus audito tarnybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.

4. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir pelno paskirstymo (nuostolių atlyginimo) tvarkos projekto pristatymas. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas. Nutarimo dėl pelno paskirstymo (nuostolių dengimo) tvarkos priėmimas.

5. 2024 metų kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas.

6. Metinių išmokų (tantjemų) kredito unijos valdybos nariams nustatymas.

7. Valdybos narių ir valdybos pirmininko išrinkimas naujai kadencijai.

8. Įgaliojimų suteikimas valdybai priimti sprendimus dėl disponavimo kredito unijos turtu ir ilgalaikio turto įsigijimo, ilgalaikių paskolų paėmimo ir suteikimo, laidavimo ar garantavimo už kitų asmenų prievoles, jeigu turto vertė ar sandorių suma viršija 1/10 kredito unijos nuosavo kapitalo.

9. Dėl kredito unijos narių, neatitinkančių narystės kriterijų, pašalinimo.

10. Dėl atsiskaitymo su kredito unijos nariais, kurių narystė kredito unijoje pasibaigė 2023 m.

 

Su darbotvarkėje numatytų klausimų nutarimų projektais, ataskaitomis bei kitais dokumentais kredito unijos nariai gali susipažinti kredito unijos patalpose, adresu Ulonų g. 5 – 303, Vilnius. Asmuo, įgaliotas teikti išsamią informaciją apie šaukiamą visuotinį narių susirinkimą – administracijos vadovas Žygimantas Valys, tel. +37060975913, el.p. zygimantas@unija.lt.

Unijos nariai gali pasinaudoti kredito unijos įstatuose numatyta teise dėl aukščiau nurodytų klausimų išreikšti nuomonę (balsuoti) iš anksto raštu užpildant bendrąjį balsavimo biuletenį (išankstinis balsavimas raštu). Bendrąjį balsavimo raštu biuletenį galima rasti www.unija.lt, taip pat kreipiantis el. paštu zygimantas@unija.lt, tel. +37060975913 arba klientų aptarnavimo vietose. Užpildytus ir pasirašytus bendruosius balsavimo biuletenius prašome pristatyti (įmesti) į kredito unijos pašto dėžutę, siųsti registruotu paštu arba pasirašytus elektroniniu būdu (ar nuskenuotus) atsiųsti el. paštu zygimantas@unija.lt.

 

Patiko thumb_up_alt Nepatiko thumb_down_alt

Susiję straipsniai

Susiję straipsniai keyboard_arrow_right

keyboard_arrow_left
keyboard_arrow_right