Šaukiamas Šeimos kredito unijos eilinis visuotinis narių susirinkimas

2021 04 02 Visos aktualijos 2021 04 02

ŠEIMOS KREDITO UNIJOS narių dėmesiui!

2021.04.27, 15.00 val. adresu: Ulonų g. 5 – 303, Vilnius, šaukiamas eilinis visuotinis ŠEIMOS KREDITO UNIJOS (j.a.k. 302826202, adresas Ulonų g. 5 – 303, Vilnius) narių susirinkimas.

Darbotvarkė:

  1. Valdybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
  2. Paskolų komiteto ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
  3. Vidaus audito tarnybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
  4. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir pelno paskirstymo (nuostolių atlyginimo) tvarkos projekto pristatymas. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas. Nutarimo dėl pelno paskirstymo (nuostolių dengimo) tvarkos priėmimas.
  5. 2021 metų kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas.
  6. Paskolų komiteto narių ir paskolų komiteto pirmininko išrinkimas naujai kadencijai.
  7. Metinių išmokų (tantjemų) kredito unijos valdybos nariams nustatymas.

 

Pakartotinis susirinkimas (pirminiam neįvykus) šaukiamas 2021.04.29, 15 val. adresu: Ulonų g. 5 – 303, Vilnius.

Su darbotvarkėje numatytų klausimų nutarimų projektais, ataskaitomis bei kitais dokumentais kredito unijos nariai gali susipažinti kredito unijos patalpose, adresu Ulonų g. 5 – 303, Vilnius.  Asmuo, įgaliotas teikti išsamią informaciją apie šaukiamą visuotinį narių susirinkimą – administracijos vadovas Žygimantas Valys, tel. +37060975913, el.p. zygimantas@unija.lt.

 

Atsižvelgiant į šalyje paskelbtą karantiną bei draudimą organizuoti tam tikrą laiką trunkantį žmonių susibūrimą iš anksto nustatytu laiku (LR Vyriausybės nutarimas Nr.1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ 2.2.8 p.), prašome kredito unijos narių, visais kredito unijos visuotinio narių susirinkimo darbotvarkėje nurodytais klausimais, balsuoti raštu. Bendrąjį balsavimo raštu biuletenį galima rasti www.unija.lt, taip pat kreipiantis el. paštu zygimantas@unija.lt, tel. +37060975913 arba klientų aptarnavimo vietose. Užpildytus ir pasirašytus bendruosius balsavimo biuletenius prašome pristatyti (įmesti) į kredito unijos pašto dėžutę, siųsti registruotu paštu arba pasirašytus elektroniniu būdu (ar nuskenuotus) atsiųsti el. paštu zygimantas@unija.lt.

Bendrąjį balsavimo biuletenį rasite paspaudus šią nuorodą.

Patiko thumb_up_alt Nepatiko thumb_down_alt

Susiję straipsniai

Susiję straipsniai keyboard_arrow_right

keyboard_arrow_left
keyboard_arrow_right