LKU kredito unijų grupės 2021 metų veiklos rezultatai

2022 03 21 Visos aktualijos 2022 03 21
LKU kredito unijų grupė, vienijanti 44 kredito unijas ir jas prižiūrinčią Lietuvos centrinę kredito uniją (LCKU), ir toliau stiprina poziciją šalies finansų rinkoje. Kredito unijos per 2021 m. uždirbo 4,66 mln. Eur neaudituoto grynojo pelno – 82,3 % daugiau nei per 2020-uosius. Taip pat augo ir finansavimo poreikis, kurį patvirtino suteiktų paskolų portfelio pokyčiai – šis per praėjusius metus augo beveik penktadaliu – 18,69 %.

„2021 metai buvo daugiau nei vien grįžimo į įprastas veiklos vėžes metai. Pernai mūsų kredito unijos stiprėjo ir sėkmingai plėtė siūlomų paslaugų spektrą. Taip pat augo tiek privačių, tiek verslo klientų finansavimo poreikis, kurį aktyviai siekėme atliepti bei patenkinti. Tokios tendencijos signalizavo apie visuomenėje juntamą didesnį apibrėžtumą ir užtikrintumą dėl savo finansinės ateities“, – sako LCKU administracijos vadovas ir valdybos pirmininkas Mindaugas Vijūnas.

Skaičiuojama, kad LKU kredito unijų grupės pagrindinės veiklos pajamų struktūra per metus kito. Grynosios palūkanų pajamos 2021 m. gruodžio 31 d. siekė 21,94 mln. Eur ir, palyginus su 2020 m., buvo 16,11 % didesnės (2020 m. – 18,89 mln. Eur). Grynųjų paslaugų ir komisinių pajamų gauta 276 tūkst. Eur ir šis skaičius vien per paskutinį metų ketvirtį augo 44,5 %.

LKU grupės bendras konsoliduotas turtas paaugo 15,35 % iki 652,58 mln. Eur. Grupę prižiūrinčios LCKU valdomas turtas per metus taip pat augo 14 % iki 231,66 mln. Eur. Tuo metu kapitalo ir likvidumo rodikliai ir toliau išliko aukšti. Neaudituotais duomenimis, LCKU bendras kapitalo pakankamumo reikalavimas 2021 m. pabaigoje siekė 26,96 % (normatyvas – 13,2%), o LKU konsoliduotos grupės – 15,21 % (normatyvas – 11,8 %).

LKU grupės bendras konsoliduotas turtas paaugo 15,35 % iki 652,58 mln. Eur. Grupę prižiūrinčios LCKU valdomas turtas per metus taip pat augo 13,96 % iki 231,66 mln. Eur. Tuo metu kapitalo ir likvidumo rodikliai ir toliau išliko aukšti. Neaudituotais duomenimis, LCKU bendras kapitalo pakankamumo reikalavimas 2021 m. pabaigoje siekė 26,96 % (normatyvas – 13,2 %), o LKU konsoliduotos grupės – 15,12 % (normatyvas – 11,8 %).

Gyventojų finansavimas

LKU kredito unijų grupė pernai reikšmingai didino skolinimo apimtis. Viso grynoji LKU grupės išduotų paskolų portfelio vertė per metus augo 18,69 % iki 493,03 mln. Eur. (2020 m. gruodžio 31 d. – 415,4 mln. Eur). Per IV ketvirtį konsoliduota LKU kredito unijų grupės suteiktų naujų paskolų suma siekė 42,89 mln. Eur, t. y. 18,18 % daugiau nei per tą patį laikotarpį prieš metus.

Skaičiuojama, kad daugiausia paskolų suteikta fiziniams asmenims, kurių didžioji dalis, kiek daugiau nei pusė viso paskolų portfelio, – būstui įsigyti, statyti ar atnaujinti. LKU kredito unijų grupėje būsto paskolų portfelis per IV ketvirtį augo 3 %, o nuo metų pradžios – 18,95 % ir viršijo 251,31 mln. Eur. Tuo metu vartojimo finansavimo portfelis per ketvirtąjį ketvirtį augo neženkliai – 0,2 % arba 48 tūkst. iki 22,66 mln. Eur.

Verslo finansavimas

Praėjusiais metais didėjęs ekonominis apibrėžtumas, verslo ir ūkio sektorių prisitaikymas prie pakitusių aplinkybių arba pilnas veiklos grąžinimas į įprastas sąlygas lėmė augusią finansavimo šaltinių paiešką. Kredito unijos 2021 m. ir toliau aktyviai finansavo smulkaus ir vidutinio verslo projektus, jaunas įmones, žemės ūkio veikla besiverčiančius ūkininkus ir bendroves.

Paskolų verslui portfelio vertė per IV ketvirtį padidėjo 10,62 %, o per metus – 44,9 % arba 42,4 mln. Eur. 2021 m. pabaigoje paskolos verslo klientams sudarė 27,5 % (136,83 mln. Eur) viso paskolų portfelio. Viso per IV ketvirtį LKU kredito unijų grupėje pasirašyta 14,6 mln. Eur vertės naujų paskolų sutarčių.

Taip pat 2021-aisiais Europos investicijų fondas ir LCKU pasirašė bendradarbiavimo susitarimą dėl garantijų priemonės, pagal kurią pradėta mažųjų įmonių mikrokreditavimo programa. Garantija finansuojama pagal Europos Sąjungos užimtumo ir socialinių inovacijų programą (EaSI). Pagal EaSI garantijų priemonę, LKU grupės kredito unijų suteiktų paskolų vertė jau siekia 1,21 mln. Eur.

Taupymas ir veikla geopolitiniame kontekste

Praėjusių metų pradžioje kiek sulėtėjęs gyventojų taupymas, antroje 2021 m. pusėje vėl šoktelėjo į viršų. Konsoliduotas LKU kredito unijų grupės indėlių portfelis, įskaitant ir santaupas einamosiose sąskaitose, viso per metus augo 16 % (79,36 mln. Eur) ir 2021-ųjų pabaigoje viršijo 574,8 mln. Eur. Vien per IV ketvirtį bendras indėlių portfelis padidėjo daugiau nei 40 mln. Eur.

Didžiausią indėlių portfelio dalį sudaro terminuotieji indėliai, kurie per 2021 m. augo daugiau nei ketvirtadaliu (32,7 % arba 93,08 mln. Eur) iki 377,68 mln. Eur. Tuo metu indėliai iki pareikalavimo per tą patį laikotarpį augo 3,4 % iki 197,13 mln. Eur.

„Kiek atsitraukusi pandemija, atrodytų, akimirkai sumenkino juntamas grėsmes, tačiau dabar atsipalaiduoti neleidžia sudėtinga geopolitinė situacija. Vis dėlto kredito unijos dėl savo lokalios veiklos specifikos ir būdamos išskirtinai lietuviškos finansų įstaigos didesnio poveikio dėl karo veiksmų Ukrainoje bei Rusijai ir Baltarusijai pritaikytų tarptautinių sankcijų nepajuto“, – situaciją komentuoja M. Vijūnas.

Taip pat LCKU išreiškė palaikymą Ukrainai, skirdama paramą organizacijai, remiančiai Ukrainos ginkluotąsias pajėgas ir nuo karo nukentėjusius civilius. Be LCKU, paramą taip pat skyrė dar 7 LKU grupės kredito unijos. Šiuo žingsniu kredito unijos kartu primena, kad finansinė ir humanitarinė pagalba Ukrainai ir jos žmonėms vis dar reikalinga ir skatina prisidėti.

Patiko thumb_up_alt Nepatiko thumb_down_alt

Susiję straipsniai

Susiję straipsniai keyboard_arrow_right

keyboard_arrow_left
keyboard_arrow_right