Kredito unijų reforma: unijos gerina veiklos rezultatus

2017 04 25 Visos aktualijos 2017 04 25

Kredito unijų reforma įpusėjo. Lietuvos bankui kartu su išorės auditoriais baigus turto kokybės vertinimą, kredito unijos gerokai paspartino tvaraus kapitalo telkimą. Vertinimo rezultatai parodė, kad kredito unijos yra patikimos, o dauguma jų jau turi sukaupusios reikiamą kapitalą. Absoliuti dauguma kredito unijų, įskaitant Šeimos kredito uniją, sutiko, kad būtų viešai paskelbti jų turto kokybės vertinimo rezultatai – sutikimus davė net 69 iš 72 kredito unijų, įskaitant Lietuvos centrinę kredito uniją.

Lietuvos bankas: matomas pasitikėjimas atliktu darbu

„Vieši rezultatai užtikrina viso proceso skaidrumą, tolesnę jo sėkmę ir rodo pasitikėjimą atliktu dideliu darbu. Atlikus turto kokybės vertinimą, dauguma unijų telkė tvarų kapitalą ir ėmėsi kitų veiksmų kapitalui stiprinti, todėl jų pateikiamose sausio 1 d. ir pirmojo ketvirčio ataskaitose daugeliu atveju nurodyti pagrįstai geresni kapitalo rodikliai, nei buvo nustatyti praėjusių metų liepą. Didelės dalies unijų turto kokybės vertinimo rezultatų pripažinimas baigtas, su kai kuriomis dėl didesnio ar mažesnio atidėjinių poreikio procesas tęsiamas“, – sakė Lietuvos banko Priežiūros tarnybos direktorius Vytautas Valvonis.

Pasak jo, dabar sistemos pertvarka įžengė į kitą fazę, per kurią iki 2018 m. sausio 1 d. kiekviena dalyvė turės apsispręsti, prie kurios centrinės kredito unijos jungiasi, arba nuspręsti tapti specializuotu banku. Išorės auditorių atliktas turto kokybės vertinimas užtikrina, kad kredito unijų balansuose turto vertė yra atvaizduota tinkamai, o tai didina šių įstaigų tarpusavio pasitikėjimą ir sudaro sąlygas ateityje vykdyti kooperacija pagrįstą veiklą būnant centrinių kredito unijų narėmis. Tai stiprins visą sektorių, padės jam konkuruoti su komerciniais bankais, taip pat kredituoti smulkųjį ir vidutinį verslą.

Pagerėjo turto kokybė

Atliktas turto kokybės vertinimas kredito unijoms padėjo sustiprinti rizikos valdymą, daugiau dėmesio skiriant suteiktų paskolų bylų formavimui, skolininkų finansinės būklės peržiūrai, taip pat paskatino unijas atnaujinti įkeisto turto vertinimą, gauti papildomo užstato, o visa tai lėmė geresnę bendrą turto kokybę“, – teigia Asociacijos Lietuvos kredito unijos (ALKU) valdybos pirmininkas Ramūnas Stonkus.

Siekdamos gerinti kapitalo pakankamumo rodiklius, LKU kredito unijų grupės narės veikia stabiliai ir nuo šių metų pradžios iš netvarių papildomų pajų į tvarius jau pritraukė 7,4 mln. eurų. Kitų metų pradžioje startuosianti nauja sistema kredito unijoms sudarys dar palankesnes sąlygas koncentruotis į pagrindinę veiklą – narių kreditavimą.

Nuo 2018 m. sausio 1 d. kiekviena kredito unija taps centrinės kredito unijos nare, tokiu būdu užtikrinant viso kredito unijų sektoriaus integraciją. Centrinės kredito unijos turės aiškias ir veiksmingas teises bei pareigas prižiūrėti savo narių veiklą. Sektoriaus reforma siekiama, kad centrinės kredito unijos ir jų narės kredito unijos būtų finansiškai atsakingos viena už kitą ir būtų suinteresuotos veiksminga savireguliacija, skirta šioms finansų įstaigoms apsaugoti nuo bankrotų.

Lietuvoje šiuo metu veikia 72 kredito unijos, iš kurių 59 priklauso Lietuvos centrinei kredito unijai. Iki 2017 metų pabaigos kredito unijų sektoriuje – pereinamasis laikotarpis, kurio metu kredito unijos turi pasirengti visų kredito unijų sektoriaus reformą įgyvendinančių įstatymų nuostatų įsigaliojimui nuo 2018 m. sausio 1 d.

Lietuvos banko ir asociacijos Lietuvos kredito unijos informacija

Raktažodžiai:
Kredito unijų reforma Lietuvos bankas
Patiko thumb_up_alt Nepatiko thumb_down_alt

Susiję straipsniai

Susiję straipsniai keyboard_arrow_right

keyboard_arrow_left
keyboard_arrow_right