Keičiamos Mokėjimo paslaugų teikimo sąlygos

2019 06 27 Visos aktualijos 2019 06 27

Also the investigators checked the rate of additional rescue dose administrated with 10% of initial NMBAs dose, operation time from incision to surgical wound dressing, anesthesia time from entering to going out the operation room. Highly reactive intermediates, which bind to macromolecules, are formed rapidly. These data, however, are just as consistently questioned because the tightest relationship occurs when also associated with either elevated LDL or decreased HDL pharmacie-enligne.org. Please check for these effects on your body when using Alburx 20 Solution.

Gerbiamas Šeimos kredito unijos nary,

informuojame, kad 2019 m. birželio 27 d. kredito unijos valdybos nutarimu yra keičiamos Mokėjimo paslaugų teikimo sąlygos. Pakeitimai įsigalios nuo 2019.08.27.
Buvo pakoreguotas KU mokėjimo paslaugų teikimo sąlygų 3 skyrius „Sąvokos“, papildant jį sąvokomis iš Lietuvos banko sudaryto tipiškiausių su mokėjimo sąskaita susijusių paslaugų sąrašo. Papildytos sąvokos tų paslaugų, kuriomis KU vartotojai naudojasi dažniausiai bei už kurias gali būti imamas komisinis atlyginimas.
Papildytas Sąlygų 6 skyrius 6.4-6.6. punktais, detalizuojančiais komisinio mokesčio ataskaitos terminus bei jos pateikimo vartotojui kanalus.
Dėl Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo nuostatų papildytas 8.5 punktas 8.5.1. papunkčiu, kuriame detalizuojama KU teisė atsisakyti teikti paslaugas Klientui, jeigu jis neteikia prašomos informacijos dėl lėšų kilmės.
Taip pat, atsižvelgiantį į 2017 m. gruodžio 19 d. Europos bankininkystės institucijos 2017 m. gruodžio 19 d. gairėse EBA/GL/2017/10 dėl pranešimų apie didelius incidentus pagal Direktyvą (ES) 2015/2366 (MPD2) įtvirtintus su mokėjimo paslaugų teikimu nesusijusių operacinio ar saugumo rizikos įvykio (OSRĮ) ir su mokėjimo paslaugų teikimu susijusio operacinio ar saugumo rizikos įvykio (MOSRĮ) reikalavimus, papildytas 12.7 punktas „Mokėjimo operacijos autorizavimas“.
Su aktualia Mokėjimo paslaugų teikimo sąlygų redakcija galima susipažinti aplankius unijos interneto svetainę www.unja.lt (Mokėjimo paslaugų teikimo sąlygos).
Jeigu turite klausimų, susijusių su Mokėjimo paslaugų teikimo sąlygomis, mielai į juos atsakysime bendruoju kredito unijos telefonu +370 521 38063 arba elektroniniu paštu info@unija.lt. Taip pat visą aktualią informaciją rasite mūsų interneto puslapyje www.unija.lt. 

Pagarbiai
ŠEIMOS KREDITO UNIJOS administracija

Patiko thumb_up_alt Nepatiko thumb_down_alt

Susiję straipsniai

Susiję straipsniai keyboard_arrow_right

keyboard_arrow_left
keyboard_arrow_right