Šaukiamas eilinis visuotinis Šeimos kredito unijos narių susirinkimas

2020 03 20 Visos aktualijos 2020 03 20

ŠEIMOS KREDITO UNIJOS narių dėmesiui!
2020.04.22, 15.00 val. adresu: Ulonų g. 5 – 303, Vilnius, šaukiamas eilinis visuotinis ŠEIMOS KREDITO UNIJOS (j.a.k. 302826202, adresas Ulonų g. 5 – 303, Vilnius) narių susirinkimas.

Darbotvarkė:

 1. Valdybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
 2. Paskolų komiteto ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
 3. Vidaus audito tarnybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
 4. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir pelno paskirstymo (nuostolių atlyginimo) tvarkos
  projekto pristatymas. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas. Nutarimo dėl pelno
  paskirstymo (nuostolių dengimo) tvarkos priėmimas.
 5. 2020 metų kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas.
 6. Valdybos narių ir valdybos pirmininko išrinkimas naujai kadencijai.
 7. Įgaliojimų suteikimas valdybai priimti sprendimus dėl disponavimo kredito unijos turtu ir ilgalaikio turto įsigijimo, ilgalaikių paskolų paėmimo ir suteikimo, laidavimo ar garantavimo už kitų asmenų prievoles, jeigu turto vertė ar sandorių suma viršija 1/10 kredito unijos nuosavo kapitalo.

Pakartotinis susirinkimas (pirminiam neįvykus) šaukiamas 2020.04.24, 15 val. adresu: Ulonų g. 5-303, Vilnius. Su darbotvarkėje numatytų klausimų nutarimų projektais, ataskaitomis bei kitais dokumentais kredito unijos nariai gali susipažinti kredito unijos patalpose, adresu Ulonų g. 5 – 303, Vilnius. Asmuo, įgaliotas teikti išsamią informaciją apie šaukiamą visuotinį narių susirinkimą – administracijos vadovas Žygimantas Valys, tel. +37060975913, el.p. zygimantas@unija.lt.

Atsižvelgiant į šalyje paskelbtą karantiną, prašome kredito unijos narių, visais kredito unijos visuotinio narių susirinkimo darbotvarkėje nurodytais svarstomais klausimais, balsuoti raštu. Bendrąjį balsavimo raštu biuletenį galima rasti www.unija.lt, taip pat kreipiantis el. paštu zygimantas@unija.lt, tel. +37060975913 arba klientų aptarnavimo vietose. Užpildytus ir pasirašytus bendruosius balsavimo biuletenius prašome pristatyti (įmesti) į kredito unijos pašto dėžutę, siųsti registruotu paštu arba nuskenuotus atsiųsti el.paštu zygimantas@unija.lt.

Bendrąjį balsavimo biuletenį rasite paspaudus šią nuorodą.

Patiko thumb_up_alt Nepatiko thumb_down_alt

Susiję straipsniai

Susiję straipsniai keyboard_arrow_right

keyboard_arrow_left
keyboard_arrow_right