Kredito unijų sektorius sparčiai gerina finansinius rodiklius

2018 12 12 Aktualijos 2018 12 12

Reformuotas kredito unijų sektorius gerina finansinius rezultatus ir per šių metų devynis mėnesius uždirbo 3,3 mln. Eur pelno (praėjusių metų tą patį laikotarpį kredito unijų patirti nuostoliai sudarė 2,5 mln. Eur). Didėjant kredito unijų narių skaičiui ir kredito unijų nariams įnešus papildomų pajinių įnašų, pajinis kapitalas 2018 m. trečiąjį ketvirtį padidėjo 2,7 proc. (iki 48,8 mln. Eur).

„Kredito unijų pelną lėmė dėl intensyvesnės skolinimo veiklos padidėjusios grynosios palūkanų pajamos ir gerokai sumažėjusios operacinės išlaidos. Gerėjančią šio sektoriaus sveikatą einant pertvarkos keliu rodo ir tvarių pajų augimas. Sustoti šiame kelyje negalima, toliau reikia stiprinti kapitalą, kad įveiktume ateities iššūkius“, – sako Vytautas Valvonis, Lietuvos banko Priežiūros tarnybos direktorius.

Didėjęs paskolų portfelis ir mažėję specialieji atidėjiniai teigiamai paveikė kredito unijų sektoriaus paskolų kokybę apibūdinančius rodiklius, tačiau paskolų, kurių skolinius įsipareigojimus vėluojama vykdyti ilgiau negu 60 dienų iš eilės, kai kurių kredito unijų paskolų portfeliuose padaugėjo. Todėl ateityje šios kredito unijos gali patirti su paskolų vertės sumažėjimu susijusių išlaidų, kurios gali neigiamai paveikti jų kapitalą.

Kredito unijų tvarūs pajai, kuriais dengiami kredito unijų patirti nuostoliai, šių metų trečiąjį ketvirtį padidėjo 5,5 proc. (iki 43,0 mln. Eur) ir sudarė beveik 88 proc. pajinio kapitalo.

2018 m. trečiąjį ketvirtį kredito unijų turtas padidėjo 4,8 proc. ir sudarė 710,8 mln. Eur, arba 2,6 proc. bankų sistemos turto (prieš metus – 2,5 %). Kredito unijų turto apimties pokytį lėmė didėjantys neterminuotieji indėliai žemdirbius vienijančiose kredito unijose, jų nariams pradėjus gauti lėšų už parduotą žemės ūkio produkciją, ir augantys terminuotieji indėliai didžiuosiuose miestuose veikiančiose kredito unijose.

Pagrindinis kredito unijų finansavimosi šaltinis ir toliau yra priimti indėliai, jais buvo finansuojama 86 proc. turto. Kredito unijų priimti indėliai, nariams pradėjus gauti lėšų už parduotą žemės ūkio produkciją, šių metų trečiąjį ketvirtį padidėjo 25,8 mln. Eur (4,4 %) ir 2018 m. spalio 1 d. sudarė 608,4 mln. Eur.

Pelningai dirbusios 50 kredito unijų uždirbo 4,1 mln. Eur pelno, o 16 kredito unijų patyrė 0,8 mln. Eur nuostolį.

Šaltinis: Lietuvos bankas

Raktažodžiai:
Kredito unijos Kredito unijų pelnas Kredito unijų reforma Lietuvos bankas
Patiko thumb_up_alt Nepatiko thumb_down_alt

Susiję straipsniai

Susiję straipsniai keyboard_arrow_right

keyboard_arrow_left
keyboard_arrow_right