Apie partnerystės programą

Siekdami suteikti klientams alternatyvias prekių ir paslaugų finansavimo galimybes, sukūrėme partnerystės programą.

Kodėl verta tapti partneriu?

Pardavimų augimas

Jūsų pardavimų augimas

Siekdami suteikti klientams alternatyvias prekių ir paslaugų finansavimo galimybes, sukūrėme partnerystės programą.

Papildomos pajamos

Papildomos pajamos

Už kiekvieną atvestą klientą atsilyginsime procentine dalimi nuo išduotos paskolos sumos

Nauji klientų srautai

Nauji klientų srautai

Patalpinsime reklamą mūsų internetiniame tinklalapyje. Taip pat siūlome išsiųsti specialų pasiūlymą unijos naujienlaiškyje.

Rezultatų stebėjimas

Rezultatų stebėjimas einamuoju momentu

Suteiksime prieigą prie profesionalios sistemos, kurioje galėsite matyti savo atvestus klientus, jų prašomas paskolų sumas, paskolos išdavimo proceso stadijas ir jūsų uždirbtą sumą

Mūsų partneriai

Mūsų partneriai

ProDentum „ProDentum“ pavadinimas byloja apie siekį suteikti pacientams aukščiausio profesionalumo paslaugas. „ProDentum“ klinika įsikūrusi Vilniaus centre, Kalvarijų g. 128A-2 adresu. Be to, Kardiolitos klinikoje, Laisvės pr. 64A, veikia „ProDentum“ odontologijos kabinetas. www.prodentum.lt

D.U.K.

  • Kredito unijos nariai gali naudotis visomis kredito unijos paslaugomis. Taip pat nariai turi teisę balsuoti visuotiniuose kredito unijos narių susirinkimuose ir taip dalyvauti kredito unijos valdyme. Dalyvavimas kredito unijos valdyme yra nario teisė, bet ne pareiga.
  • Bendrai, kredito unijos nariai neprisiima jokios rizikos, susijusios su kredito unijos veikla. Tačiau svarbu žinoti, kad kredito unijos veiklos nesėkmės atveju nariai rizikuoja prarasti turimus pajus.
Kredito unijos fiziniais nariais gali būti pilnametystės sulaukę asmenys, kurie gyvena, dirba arba mokosi Vilniaus miesto, Vilniaus rajono arba Trakų rajono savivaldybėse. Kredito unijos asocijuotais nariais gali būti Lietuvos Respublikoje įregistruoti ir Lietuvos Respublikos Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje ir su šia savivaldybe besiribojančių kitų savivaldybių teritorijose buveinę turintys juridiniai asmenys. Norint tapti nariu, reikia užpildyti prašymą ir sumokėti minimalų pajinį įnašą – 30 Eurų.
Centrinė kredito unija yra kredito unijas vienijanti organizacija. Centrinė kredito unija atlieka eilę svarbių funkcijų:
  1. Atlieka vienijamų kredito unijų veiklos priežiūrą ir inspektavimus;
  2. Renka įmokas į kredito unijų Stabilizacinį fondą, jį valdo ir administruoja;
  3. Teikia kredito unijoms svarbias paslaugas: kuria ir administruoja svarbiausias informacines sistemas, rengia unijų darbo tvarkas, rengia ir įgyvendina grupės rinkodaros strategiją, konsultuoja kredito unijas įvairiais veiklos klausimais ir pan.
 
  • Lietuvoje veikia dvi centrinės kredito unijos: Lietuvos Centrinė kredito unija (LCKU, vienija 45 kredito unijas) ir Lietuvos Jungtinė centrinė kredito unija (JCKU, vienija 10 kredito unijų). Šeimos kredito unija priklauso Lietuvos Centrinės kredito unijos (LCKU) grupei.
Išskiriami dviejų rūšių pajai – pagrindinis ir papildomas. Pagrindinis pajus yra privalomas stojant į uniją, jo minimalus  dydis yra 30 Eur. Papildomasis pajus paprastai yra susijęs su kreditavimu. Unijos savo nuožiūra gali nusistatyti skirtingas papildomo pajaus išpirkimo taisykles. Svarbu žinoti, kad pajus nėra indėlis, todėl pajui netaikomas indėlių draudimas. Pajų grąžinimo taisyklės:
  1. Pagrindiniai pajai grąžinami tik pasibaigus unijų finansiniams metams ir įvertinus unijos patirtus nuostolius.
  2. Papildomi pajai. Pastarųjų grąžinimo taisyklės nustatomos kiekvienos unijos individualiai.