Kovo 29 dieną vyko pakartotinis eilinis visuotinis narių susirinkimas

2019 04 05 Visos aktualijos 2019 04 05

2019 03 29 vyko pakartotinis eilinis visuotinis naririų susirinkimas. Susirinkimo metu priimti šie sprendimai:

Most doctors won’t prescribe Femara for more than six cycles of treatment. Patients received 5-10 days of an approved parenteral anticoagulant therapy followed by 6 months, with mean exposure of 164 days, of oral only treatment; warfarin was overlapped with parenteral therapy. Remove the applicator from your vagina and throw it away in your household trash https://apotheekzonderrecept.com/viagra/. Some forms of metformin are not approved for use by anyone younger than 18 years old.

1. Patvirtinti Stebėtojų tarybos ataskaitą.

2. Patvirtinti Valdybos ataskaitą.

3. Patvirtinti Paskolų komiteto ataskaitą.

4. Patvirtinti Vidaus audito tarnybos ataskaitą.

5. Patvirtinti ŠEIMOS KREDITO UNIJOS 2018 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinį. Pelną paskirstyti (nuostolius dengti) pagal pateiktą nutarimo projektą: „Atsižvelgiant į tai, kad pasibaigus finansiniams metams (2018 m.), kitų finansinių metų (2019 m.) pradžioje kredito unijos nepaskirstytojo rezultato ir grynojo metinės veiklos rezultato suma yra neigiama (nuostoliai), 2018 m. gautą ŠEIMOS KREDITO UNIJOS veiklos pelną (8,75 tūkst. eurų) perkelti į kitų finansinių metų (2019 m.) pradžią.“

6. Patvirtinti 2019 metų kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatą pagal trijų metų verslo planą: pajamos 1 492 119,95 Eur, išlaidos 1 404 065,63 Eur).

7. Valdybos nariu išrinkti Mantą Šveinauską.

8. Audito įmone, kuri atliktų einamųjų 2019 m. ir dviejų ateinančių finansinių metų kredito unijos finansinių ataskaitų rinkinio auditą, išrinkti UAB “Lauditas” (į. k. 303185233). Nustatyti lėšų, kurios bus skirtos audito įmonei apmokėti, limitą: 15 000 eurų (už vienerių metų auditą).

9. Patvirtinti rizikos vertinimo specialisto pareiginius nuostatus pagal pateiktą projektą.

10. Pašalinti iš kredito unijos narių šiuos asmenis, kurie nebeatitinka narystės kredito unijoje kriterijaus, nevykdo savo pareigų arba pažeidžia LR Kredito unijų įstatymą ir kredito unijos įstatus: Svetlaną Petrėnienę, Jūratę Turkevičienę, Vitalijų Struką, Aldoną Armužienę, Alfonsą Nausėdą, Joną Petkūną, Irmą Griškevičiūtę,  Aivarą Petrutį, Loretą Vitkienę, Mindaugą Stunžėną, Darių Karvelį, Valdą Rapševičių, Mildą Praninskienę, Ana Baban, Valdą Bliujų, Dovydą Kancauskį, Jevgenij Kravcionok, Agnę Veličkaitę, Andrių Jovarauską, Marių Čižiūną, Dianą Daubarienę, Donatą Klimašauską, Paulių Jasiūną, Mildą Martinkutę – Kontutę, Jurij Tomaševič, Marijų Klimaitį, Giedrių Matuizą, Marianą Sutkienę, Jelena Sorokina, Marytę Vaitkevičiūtę, Gintą Petriką, Renaldą Bujoką, Donatą Šernių, UAB „Kramas statyba“, UAB „Lokacijos sistemos“.  

Patiko thumb_up_alt Nepatiko thumb_down_alt

Susiję straipsniai

Susiję straipsniai keyboard_arrow_right

keyboard_arrow_left
keyboard_arrow_right